VAŽNA OBAVIJEST ZA SUDIONIKE SENIORSKE I VETERANSKE ULICE

Ovim putemo obaviještavamo sve ekipe koje ne podmire kotizaciju da neće imati pravo nastupa na turnir.

Svi igrači koji nastupaju na seniorskome i veteranskome turniru prije svake utakmice delegatu susreta moraju predočiti valjani dokument sa slikom ili u protivnome neće imati pravo nastupa na toj utakmici.

Igrači mlađi od 16 godina prije utakmice moraju delegatu predati Izjavu o suglasnoti, a dokument se nalazi na kraju rubrike Seniori.

Pravo nastupa na veteranskome turniru imaju svi igrači rođeni 1980. godine i stariji.